เกี่ยวกับเรา

บริษัทไพวอท จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับบริการด้านการรับส่งเอกสาร โดยก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ 2549 ปัจจุบันมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทย ลูกค้าหลักของเราได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงิน หรือแม้แต่ลูกค้าอื่นๆ ที่มี ความต้องการให้เราบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น บริการห้องเอกสาร บริการจัดการคลังสินค้า ห้อง Telesales บริการ Data Entry บริการจัดส่งสินค้าเก็บเงินสดปลายทาง เป็นต้น

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทให้การบริการด้านการับ-ส่งเอกสารและพัสดุที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดจากลูกค้าทั่วประเทศไทย

พันธกิจ

พนักงานของเราต้องมีการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความเสี่ยง
สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า อย่างเหนือความคาดหมาย เป็นผู้นำด้านการตลาดรับเอกสารสำคัญ ทั่วภูมิภาค

เรามีนโยบายที่ชัดเจน


01

สร้างชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จัก ในด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในกลุ่มลูกค้า

02

สร้างค่านิยมของบริษัทฯ ต่อพนักงานในองค์กร ให้ประกอบไปด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม ลูกค้า และสาธารณะ

03

ดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ครอบคลุมทุกด้าน