ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

เราสร้างคนไปพร้อมกับการสร้างแบรนด์ เป็นภารกิจสำคัญขององค์กร

3 สิ่งที่ไพวอทให้คุณได้

Good Teamwork

เน้นการทำงานเป็นทีมมีหลักสูตรฝึกอบรม ที่เป็นมาตรฐาน
สนับสนุนพนักงานให้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ

Good Benefit

ผลตอบแทนคุ้มค่า หมดห่วงเรื่องอุบัติเหตุ
เพราะเรามีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง
พร้อมด้วยสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย

Good Life

สร้างคนไปพร้อมกับการสร้างองค์กรความสำเร็จ ของเรามากจาก
การมองความมั่นคงและความสุขของ คนทำงานเป็นอันดับแรก
และองค์กรเป็นลำดับถัดมา

สมัครร่วมทีม


สมัครร่วมงานแมสเซ็นเจอร์
  สาขาทองหล่อ

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบรายได้ – ต้นทุนของกิจการ ตรวจสอบความเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • รับเอกสารสำคัญของลูกค้า บัตรเครดิต และลูกค้าสินเชื่อ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ :ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป (ปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และภายในเวลาที่กำหนด
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
 • สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ

สมัครร่วมงานแมสเซ็นเจอร์
  สาขาบางนา

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบรายได้ – ต้นทุนของกิจการ ตรวจสอบความเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • รับเอกสารสำคัญของลูกค้า บัตรเครดิต และลูกค้าสินเชื่อ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ :ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป (ปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และภายในเวลาที่กำหนด
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
 • สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ

สมัครร่วมงานแมสเซ็นเจอร์
  สาขาเมืองทอง

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบรายได้ – ต้นทุนของกิจการ ตรวจสอบความเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • รับเอกสารสำคัญของลูกค้า บัตรเครดิต และลูกค้าสินเชื่อ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ :ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป (ปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และภายในเวลาที่กำหนด
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
 • สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ

สมัครร่วมงานแมสเซ็นเจอร์
  สาขาสมุทรสาคร

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบรายได้ – ต้นทุนของกิจการ ตรวจสอบความเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • รับเอกสารสำคัญของลูกค้า บัตรเครดิต และลูกค้าสินเชื่อ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ :ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป (ปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และภายในเวลาที่กำหนด
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
 • สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ

สมัครร่วมงานตำแหน่งอื่นๆ